Workshop:

 Leidinggeven aan Amsterdammers

Waarom deze workshop?

 Het is een apart slag volk, die mensen uit Mokum. Ze zijn mondig, direct en soms zelfs recalcitrant. Maar àls het u lukt om de juiste snaar te raken en door te dringen tot een Amsterdammer en andere weerbarstige types, zijn ze tot op het bot gemotiveerd en gaan ze voor u door het vuur.

 Als communicatie en leidinggeven aan Amsterdammers tot uw werkzaamheden behoren dan is het goed om te investeren in uw gespreksvaardigheden.

 

 

Doel van de workshop:


Gesprek

Leidinggeven aan Amsterdammers vergt van de ondernemer of leidinggevende net even iets meer inzicht en een andere aanpak van leidinggeven. Waarom? Wel, sommige medewerkers zijn mondiger en directer in de omgang dan anderen en ze willen dat ook tonen. Dat vraagt naast de kennis die u als leidinggevende nodig heeft, om bepaalde communicatieve vaardigheden.

Tijdens dit gesprek is het van belang om door middel van goede en efficiënte communicatie een vertrouwensband op te bouwen.

 

Werkwijze

Door ervaringsuitwisseling en discussie door deelnemers en trainer wordt de praktijk aan de theorie getoetst.In deze praktijkgerichte workshop van IMK Projecten komen deze vaardigheden volop aan de orde. Daarnaast wordt ook ruime aandacht besteed aan de verschillende stijlen van leidinggeven en hoe en in welke situatie u die toepast, u leert hoe u uw medewerkers kunt stimuleren. Uw praktijkcases staan centraal. Na afloop van deze workshop bent u in staat om uw nieuwe kennis direct toe te passen binnen uw onderneming. 


1e deel

Onderwerpen zijn onder meer:


2e deel:

Wie verzorgt de workshop?

Deze workshop wordt uitgevoerd door Evert Schlebaum die lange ervaring heeft met verschillende doelgroepen. Uw trainer Evert Schlebaum is geboren en getogen Amsterdammer. Hij leert u onder meer welke (eigen)aardigheden onlosmakelijk verbonden zijn aan Amsterdammers(en andere recalcitrante types) Wat er gebeurt als u daar geen rekening mee houdt. Hoe u het arbeidsethos van medewerkers te beïnvloeden en welke communicatiestijl daarbij effectief is.


AANMELDING

Datum: Eerst volgende datum is 6 mei en 11 juni aanstaande  in Amsterdam. Deze workshop kan ook als een maatwerktraining binnen uw organisatie gegeven worden. Tijd: 10.00 tot 17.00

Deelname € 295,- exclusief 21% btw.  

Na de workshop bieden wij de deelnemers aan om toepassing van het geleerde in de praktijk te bespreken via e-coaching.

Naam