ZKM Coaching (R)

ZKM Coaching

Sleutel tot succes

Sommige mensen krijgen alles voor elkaar, maar anderen lopen steeds tegen dezelfde problemen aan. De sleutel tot zakelijk succes ligt vaak op het persoonlijke vlak. De Dialoog Fabriek biedt verschillende verdiepende trainingen en coachingsprogramma's voor ondernemers en leidinggevenden, waaronder ZKM Coaching voor persoonlijke verdieping. Het ZKM Coaching er ook voor groepen zoals managementteams.

 

Zelfkennismethode (ZKM®)

Hoe kan ik meer inzicht krijgen in mijn keuzes?

ZKM Coaching is een methode waarmee u individueel of in een groep kennis verwerft over de emotionele en motivationele patronen die de keuzes in uw leven en werk tot nu toe hebben bepaald. Belangrijk effect van deze methodiek is dat mensen het heft in eigen handen leren nemen. Je krijgt zicht op het 'verhaal achter je levensverhaal', waarom je de dingen doen zoals je deze doet, wat je wensen zijn en hoe je wellicht onbewust al bezig bent met je  hun doelen te bereiken.

 

Zelfinzicht

Zelfinzicht is het proces en het resultaat van de Zelfkennismethode. Je ontdekt welke onvrede, oude patronen of illusies u vermoeien, vasthouden in het verleden en afhouden van een zelfgekozen toekomst. Daarnaast krijg je inzicht in je werk of onderneming en waarom deze wellicht niet functioneren zoals je zou willen/moeten.

 

Beroep op je deskundigheid

In de ZKM Coaching zijn twee specialisten aanwezig: jij, die alles over je leven kunt vertellen, en de ZKM Coach die de methodiek beheerst. Jouw deskundigheid is essentieel, want je kent als geen ander de motieven, ervaringen, omstandigheden en personen die jeleven tot nu toe hebben bepaald.

 

Persoonlijk leerproces

Het ZKM Zelfonderzoek is een persoonlijk leerproces. De coach helpt je waar te nemen en te formuleren, maar je blijft actief mede onderzoeker. Wat je onbewust over je zelf weet, wordt in een dialoog zichtbaar en helder. In dit gesprek vloeien inzicht en verandering natuurlijk in elkaar over. Zo leer je in korte tijd, en uit eigen ervaring, veel over je functioneren en de dynamiek daarvan.

 

Resultaten

Relevante onderzoeksresultaten, aansluitend op je vraag. Inzicht in het verloop van je leven, en het waarom en waartoe van de patronen die zich in het leven manifesteren en herhalen. Inzicht in, en het loslaten van, de twijfels en obsessies die je drijven. Vergroting van persoonlijke onafhankelijkheid door (her)ontdekking van eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden. Inzicht in de wezenlijke keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Vergroting van je vermogen om in de toekomst gemotiveerd te kiezen. Een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je zelf formuleert. De vaardigheid om voortaan zelf te kiezen en de ervaring van het verschil tussen pro-actief en reactief zijn.

 

Kwaliteitsgarantie

De ZKM Methodiek is wetenschappelijk getoetst binnen het researchprogramma Valuation and Motivation van Prof.dr. Hubert J.M. Hermans aan de Universiteit van Nijmegen. De coach van de Dialoog Fabriek werkt  volgens de ethische beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 

 

Meer weten?

Als je wilt weten wat de Dialoogfabriek op het gebied van ZKM Coaching voor jou of je organisatie kan betekenen, neem dan contact op.

 

Neem contact met mij op