Workshop Dialoog in de Triade

Waarom deze workshop?

Medewerkers van zorginstellingen en mensen in vergelijkbare beroepen komen steeds vaker in gesprek met naasten/ouders en hun clienten om de voortgang te bespreken. Dit behoort veelal tot het takenpakket van de zorgmedewerker. De communicatie is niet altijd makkelijk met deze doelgroepen. Als dit soort triade-gesprekken tot uw werkzaamheden behoort dan is het goed om te investeren in uw gespreksvaardigheden.

Gesprek

Tijdens een gesprek met de naasten/ouders en bewoners is het van belang om door middel van goede en efficiënte communicatie een vertrouwensband op te bouwen. 

Wanneer het mis dreigt te gaan wat kun je dan doen om dit te herstellen?

Werkwijze

Door ervaringsuitwisseling en dialoog door deelnemers en facilitator/trainer wordt de praktijk aan de theorie getoetst. 

De ervaren trainer daagt u uit om uw gespreksvaardigheden in de praktijksituaties te gebruiken. 

 


Doel van de workshop

 • Vergroten van uw inzicht en kennis van mensen die in verwarring zijn;
 • Vergroten van uw gespreksvaardigheden in lastige situaties;
 • Verbeteren van wederzijds begrip;
 • Op bouwen van een duurzame en verbindende relatie.

Facilitator/trainer

Deze workshop wordt uitgevoerd door

 

Evert Schlebaum die lange ervaring heeft met verschillende doelgroepen.


Programma

1e deel: mogelijke onderwerpen zijn onder andere:

 • Gericht denken in de behoefte vervulling van klanten/cliënten;
 • Belang van ouders/familie, cliënten
 • De structuur van een gesprek,
 • Luisteren, empathie, akkoord, partnerschap;
 •  Omgaan met weerstanden;
 •  Ik-boodschappen versus jij-boodschappen;
 • Onderhandelen en tot zaken komen

2e deel:

1e oefening:een triadegesprek in de praktijk;

2e oefening: tot zaken komen en afspraken maken;

Toepassing gesprekstechnieken in lastige situaties.

 


Ervaring

Deze methodiek is ontwikkeld door Evert Schlebaum en met succes toegepast binnen verschillende zorgorganisaties. 

Deze workshop is mede gebaseerd op de succesvolle workshop (450 deelnemers) voor familieleden die lid zijn van Ypsilon, een vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

 

Aanmelding

Diverse data zijn bij navraag mogelijk. Deze workshop kan ook als een maatwerktraining binnen uw organisatie gegeven worden.

Na de workshop bieden wij de deelnemers aan om toepassing van het geleerde in de praktijk te bespreken via e-coaching.