Dialogische werkconferenties door middel van Groeps-ZKM©

 

Instrument bij organisatieontwikkeling

Mensen die krachtig zichzelf zijn, brengen organisaties tot ontwikkeling. Daarom heeft de DialoogFabriek de 'Groeps-ZKM' ontwikkeld, een methodiek bedoeld voor directie- en managementteams en afdelingsunits. Vanuit een Groeps-ZKM wordt in korte tijd inzicht verkregen in de motivatiepatronen en de dynamiek van de 'groep' en van de eigen levensverhalen. Het resultaat is een nieuw vertrekpunt om geïnspireerd het pad te vervolgen en gestelde doelen te realiseren, in één vloeiend proces.

 

Grenzen verleggen

Steeds meer managers beseffen dat de vitaliteit van hun organisatie staat of valt met de betrokkenheid van alle individuele medewerkers, op elk niveau. Grenzen worden pas echt verlegd door meer input, zoals investering in individuele ontplooiing en bezieling van medewerkers.

 

Veranderingen realiseren

Veranderingen bedenken is eenvoudig; ze ook realiseren is een ander verhaal. Het blijkt dat wensen en doelen te vaak niet gerealiseerd worden. Juist op het kruispunt van bedenken én realiseren van verandering en vernieuwing geeft het ZKM Zelfonderzoek goede resultaten. Het ZKM Zelfonderzoek helpt medewerkers bewust te kiezen, openlijk hun standpunt in te nemen en dat te communiceren. Zij kunnen de veranderingen beter aan als zij krachtig zichzelf zijn.

 

Inspireren

Geïnspireerde leidinggevenden kunnen ook anderen inspireren. Wie zichzelf kent, inclusief sterke en zwakke punten, twijfels en obsessies, functioneert beter en werkt beter samen. En wie de gewenste vernieuwing van binnenuit vertegenwoordigt, geeft extra dynamiek aan de ontwikkeling.